marihuana-w-leczeniu-czerniaka
Badania

CBD przy nowotworach skóry – czerniak

Opublikowany: 19 grudnia, 2019 godz. 4:03 pm przez / No Comments

Nowotwory skóry, czerniak i konopie – CBD i THC. Antynowotworowe działanie kannabinoidów zostało już wielokrotnie udowodnione badaniami naukowymi. THC indukuje apoptozową śmierć komórek rakowych . Ale jak ma się sprawa z wpływem wewnętrznego układu kannabinoidowego na uzewnętrznione patologie skórne? Wstępne badania sugerują, że konopie mogą skutecznie wpływać na takie zmiany nowotworowe, jak na przykład czerniak, mięśniak Kaposi’ego czy atopowe zapalenie skóry. Przyjrzyjmy się temu bliżej…

Prognoza

Większość dostępnych danych na temat tych związków ma charakter przedkliniczny i  brakuje wysokiej jakości randomizowanych, kontrolowanych badań, które oceniają ich działanie. Kannabinoidy okazały się początkowo obiecujące jako terapia różnych chorób skóry. Jednak istnieje potrzeba dokładnych badań przedklinicznych i zakrojonych na szeroką skalę, randomizowanych badań kontrolowanych, zanim kannabinoidy zostaną uznane jako lek farmaceutyczny przy zmianach nowotworowych skóry.


BEZPŁATNE KONSULTACJE KONOPNE
dostępne przez liveczat lub pod nr tel.+ 48 574 942 179

Czerniak – CBD jako silny sprzymierzeńca w terapii

Amerykańscy naukowcy w stanie Georgia przeprowadzili w 2018 r. unikalne badanie koncentrujące się na wpływie leczenia pochodną kannabinoidową złośliwego czerniaka w modelu mysim. Badanie to najpewniej pozwoli obrać nowe kierunki leczenia patologii dermatologicznych.

Czerniak i wpływ CBD – badanie

Czerniak (B16F10) indukowany podskórnie myszom. Myszy podzielono na 3 grupy kontrolne, którym w leczeniu wywołanego czerniaka podawano odpowiednio cisplatynę 5 mg / kg / tydzień i grupę, która otrzymywała kannabidiol (CBD) 5 mg / kg dwa razy na tydzień. Trzecia grupa kontrolna nie była objęta leczeniem. Stan zdrowia modeli zwierzęcych był w pełni kontrolowany za pomocą jednokierunkowych testów ANOVA i testami wielokrotnego porównania grup kontrolnych. Indukowane guzy mierzono i opisywano na każdym etapie doświadczenia.

Zgromadzone dane dały jasny obraz działania kannabinoidów. Wykryto znaczący spadek wielkości guza u myszy leczonych kannabidiolem w porównaniu z grupami kontrolnymi. Choć przy oby leczeniach czas przeżywalności znacznie się wydłużył, to najdłuższy czas przeżywalności zanotowano u myszy leczonych cisplatyną. Najlepszą jakość życia i ruchliwość wykazywały jednak te myszy, u których zastosowano CBD. Kannabidiol hamował proliferację komórek rakowych, zmniejszał wzrost guza i ograniczał przerzuty.

czerniak marihuana CBD

Badanie dowodzi korzystnym efektom terapeutycznym kannabinoidów, który mogą wpływać na przebieg czerniaka w modelu mysim. Zwiększone przeżycie i mniejsza guza nowotworowa (czerniak) są nowymi odkryciami, które powinny prowadzić badania do lepszego zrozumienia mechanizmów, za pomocą których kannabinoidy mogłyby być stosowane jako wspomagające leczenie raka, szczególnie czerniaka. Konieczne są dalsze badania w celu oceny tego potencjalnie nowego i nowego leczenia czerniaka złośliwego.

THC w patogenezie nowotworów skórnych

Kolejne badanie przeprowadzone jeszcze w 2015 r. w Bonn w Niemczech i pozwoliło określić wpływ Δ9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) na chemicznie indukowanego czerniaka, włókniakomięsaka i brodawczaków na mysich modelach in vivo. Pod obserwację wzięto też potencjalny efekt kancerogenny THC i wpływ na układ immunologiczny.

THC znacząco hamuje wzrost guza przeszczepionych czerniaków w sposób zależny od receptorów kannabinoidowych u modeli in vivo poprzez antagonistyczne działanie na charakterystyczne prozapalne mikrośrodowisko nowotworu. Wyniki potwierdzają wartość egzogennych kannabinoidów w leczeniu czerniaka. Nie zaobserwowano rakotwórczego działania symulowanego układu endokannabinoidowego w patogenezie raka skóry. Przeciwnie – działanie THC wzmagało naturalną odporność modeli zwierzęcych biorących udział w badaniu. Nadało to podwójne znaczenie kannabinoidów (THC) w leczeniu nowotworowych zmian skórnych.

Czerniak – walka z wykorzystaniem CBD i THC

Ponieważ zapobieganie i wczesne wykrywanie dają pacjentom z rakiem skóry najlepszą szansę na przeżycie, naukowcy próbują odkryć nowe opcje leczenia dla osób, które już zostały zdiagnozowane. Obecne badania pokazują, że CBD i THC mogą być związkami z konopi, który pewnego dnia będą skutecznie leczyć raka skóry.

Niezależnie od tego, czy kannabinoidy są stosowane w połączeniu z tradycyjnymi leczeniami raka skóry, czy jako alternatywa, mogą być używane bez szkodliwych skutków ubocznych krioterapii, chirurgii i leków farmaceutycznych.


Przeczytaj także o: CBD I NOWOTWORY. CZY WARTO WŁĄCZYĆ KANNABINOIDY DO TERAPII?


Bibliografia: