Zakresy wskazań do terapii medyczną marihuaną EN !!

Medyczna marihuana ma zastosowanie w bardzo wielu chorobach i schorzeniach, a dzięki nowym badaniom obszar terapeutyczny konopi ciągłe się rozszerza.

Szczegółowy spis jednostek chorobowych przekracza 100 pozycji, dlatego poniższa lista tylko ogólnie obrazuje zakres wskazań do terapii cannabis.

Medycyna wewnętrzna

 • Choroby i zespoły metabolicznew tym cukrzyca, nadciśnienie – redukcja leków konwencjonalnych; osteoporoza
 • Endokrynologiaszczególnie choroby tarczycy
 • Choroba wrzodowaoraz GERD (refluks)
 • Zapalenie trzustkiprzewlekłe i ostre
 • Astma oraz POChP

Neuropsychiatria

 • Otępienie naczyniopochodneoraz postacie specyficzne (ch. Alzheimera)
 • Zaburzenia neurorozwojowe całościowez. Touretta, Aspergera, AD/HD
  Padaczka
 • Migrena i pokrewne bólne głowy
 • Neurodegeneracje wieku średniegochoroba Huntingtona, Parkinsona, SM, SLA i inne
 • Leczenie objawowe również z farmakoterapią konwencjonalnąw tym – zespoły odstawienne oraz psychosomatyczne (np. IBS – jelito drażliwe)
 • Rehabilitacja ruchowa i poznawcza wspomagana cannabisneuromodeling

Onkologia

 • Leczenie paliatywne i pomocniczewiększość chorób nowotworowych
 • Zastosowanie cannabis wraz z chemio/redioterapią
 • Leczenie przyczynowew wybranych jednostkach chorobowych

Dermatologia i reumatologia

 • Łuszczyca, RZS, AZS
 • Zapalenia oraz zwyrodnienia kości i stawówo różnej etiologii
 • Świąd i specyficzne postacie reakcji alergicznych
 • Immunomodulacjachoroby autoimmunologiczne oraz stany po przeszczepach tkankowych

Leczenie bólu

Bóle ostrew tym pooperacyjne/powypadkowe

Bóle przewlekłe:

 • przeciążeniowe, związane z patologią w układzie kostnym [skolioza, lordoza, dyskopatie]
 • nowotworowe i neuropatyczne
 • bóle w przebiegu chorób zapalnych: nieswoiste z. jelit (ch. Crohna, collitis ulcerosa) oraz inne z. autoimmunologiczne

Redukcja leków konwencjonalnych + synergizm

Inne

 • Jaskra
 • HIV/AIDS
 • Niedożywienie i wyniszczenie