Badania

Stwardnienie rozsiane i CBD z konopi [BADANIA]

Opublikowany: 21 października, 2019 godz. 8:42 am przez / No Comments

Stwardnienie rozsiane i konopie – CBD i THC. Chociaż już od dawna pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane stosują medyczną marihuanę z bardzo pozytywnymi skutkami, to przez długi okres badania naukowe nie potrafiły powtórzyć wyników uzyskiwanych przez pacjentów. To się zmieniło niedawno, a wyniki nowych badań są zaskakujące.


BEZPŁATNE KONSULTACJE KONOPNE
dostępne przez liveczat lub pod nr tel.+ 48 574 942 179

CBD i THC powinny być stosowane razem na stwardnienie rozsiane

Badanie opublikowane w sierpniu 2019 pokazują, że ani samo CBD, ani samo THC nie działa tak dobrze jak te dwa związki razem. Dopiero kombinacja CBD+THC uruchamia mechanizm, który zatrzymuje stan zapalny w nerwach. Jak wiadomo, stwardnienie rozsiane jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w której przewlekłe stany zapalne w mózgu prowadzą do demielinizacji, czyli poważnego uszkodzenia układu nerwowego.

Naukowcy udowodnili, że połączenie CBD i THC łagodzi stan zapalny w nerwach dzięki interakcji z receptorami CB1 i CB2 systemu endokannabinoidowego w mózgu. Stan zapalny u myszy sztucznie pozbawionych CB1 i CB2 pozostawał na tak samo wysokim poziomie.

Sprejowanie medyczną marihuaną

Aerozol (sprej) zawierający CBD+THC jest dopuszczony do użycia w Polsce. W grudniu 2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał oficjalną decyzję o dopuszczeniu do obrotu. Jednak gdy w 2018 dziennikarze sprawdzili jaka jest jego faktyczna dostępność, na całą Polskę znaleźli ten lek tylko w 3 aptekach!

Zatrudnieni tam farmaceuci mówią, że po lek przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Samo uzyskanie recepty jest trudne, ponieważ lekarze w dalszym ciągu boją się medycznej marihuany. Dodatkowo, nie każdy lekarz może wypisywać wymagane recepty z wtórnikiem.

stwardnienie rozsiane konopie

W 2010 ten sam aerozol CBD+THC został zatwierdzony do użycia przy stwardnieniu rozsianym przez brytyjski urząd regulacji leków. Jest dopuszczony także przez Kanadę, Hiszpanię, Czechy, Niemcy, Danię i Szwecję i Francję, chociaż podobnie jak w Polsce, z faktyczną dostępnością w poszczególnych krajach bywa różnie.

Co mówią wyniki najnowszych badań klinicznych?

Preparat CBD+THC jest w tej chwili w ostatniej fazie badań klinicznych w USA. Wstępne wyniki są bardzo pozytywne, pacjenci dobrze tolerują przyjmowanie leku w codziennych warunkach. Poprawę można zaobserwować w obszarach takich jak:

  • zwiększona mobilność,
  • poprawa w sposobie chodzenia,
  • spadek spastyczności,
  • normalizacja tkanek mięśniowych,
  • poprawa jakości życia.

Konopie są skuteczną i naturalną alternatywą na stwardnienie rozsiane. Nawet pacjenci, u których nie działają standardowe leki na spastyczność, obserwują poprawę stosując CBD + THC. W trwającej dwanaście tygodni terapii zaobserwowano u nich pozytywne efekty jeśli chodzi o zdrowie i życie codzienne. Lekarze nie odnotowali rosnącej tolerancji na preparat, co często jest problemem przy innych lekach. U niektórych pacjentów pojawiły się kłopoty z zawrotami głowy podczas dostosowywania dawki preparatu.

Jeśli chodzi o THC/CBD, poprawa w spastyczności została utrzymana przez dłuższy czas bez dowodów na wzrastanie tolerancji na dawkę. Rezultaty badań na pacjentach potwierdzają skuteczność THC/CBD w codziennej praktyce klinicznej. U pacjentów zaobserwowano poprawę w zdrowiu i jakości codziennego życia. – czytamy w podsumowaniu badania klinicznego z 2017.

Stwardnienie rozsiane a konopie i CBD

Brytyjskie stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane zapytało swoich członków, czy używają konopi w leczeniu. 20% osób odpowiedziało twierdząco i podali dwie główne przyczyny: konopie pomagają zmniejszyć spastyczność i ukoić ból. I chociaż konopie zapewne nie działają w każdym przypadku (w końcu różnimy się np. ilością receptorów CB1 i CB2 w naszych ciałach), to trudno uzasadnić, dlaczego w wielu krajach dalej blokuje się pacjentom możliwość wypróbowania konopi. W Polsce potrzebna jest szersza edukacja nie tylko pacjentów, aby dowiedzieli się o potencjale konopi, ale także lekarzy, żeby przestali obawiać się wypisać recepty na medyczną marihuanę.


Bibliografia


Alan Mazur